Skolens side

Skolens side er bare tilgjengelig i perioden fra skolene mottar invitasjonsbrevet fra NSD i valgåret og frem til alle data er registrert. Skolene vil finne alle valgresultater, samt statistikk over påmelding og deltakelse, i dataressursen Skolevalg. Valgundersøkelsene er tilgjengelige for analyse over internett i Skolenesstar.

Skolen mottar invitasjonsbrevet fra NSD med brukernavn og passord i april. Man benytter brukernavn og passord til å logge inn på skolens side. På skolens side...

Vi oppfordrer alle til å lese veiledningene!