Om Samfunnsveven

Generelt

Samfunnsveven er utviklet av NSD - Norsk senter for forskningsdata for å være en informasjonstjeneste og læringsressurs i forbindelse skolevalgene. Skolevalgsprosjektene er administrert og finansiert gjennom Utdanningsdirektoratet.

Nettstedet er således utviklet for å fylle flere formål:

Den pedagogiske ideen bak arbeidsoppleggene på Samfunnsveven, er å gi elevene kunnskap og forståelse gjennom selvstendig arbeid med kilder og data som beskriver det samfunnet de lever i. Målet er å utnytte at elevene er naturlig nysgjerrige og at de har lyst til å forske, og gjøre det mulig for elevene å ta del i en prosess der kunnskap blir skapt gjennom innsamling og analyse av relevant informasjon.

Opphavsrett

Alt materiale på Samfunnsveven er beskyttet av regler om opphavsrett. Alle tekster, bilder og datasett kan fritt benyttes til undervisning i norsk skole. En kan også laste ned materialet til privat bruk. Kommersiell bruk av materiale fra Samfunnsveven er ulovlig.

Dersom en benytter data fra Samfunnsveven, må en alltid oppgi kilden til datasettet.