Quiz

I disse spørrelekene vil du få bruk for et vidt spekter av kunnskaper. Noen spørsmål er enkle, mens andre må sies å være mer enn vanskelige. De fleste spørsmålene har fire svarkategorier, noe som gir en sannsynlighet på 25 % for å kunne svare rett uten å vite svaret. Er det nok til å sikre deg ti poeng? Dersom du ikke skulle greie å få alt rett, vil vi oppfordre deg til å bruke litt tid på å lese fasiten.

Lykke til!

Skolevalg

Valg

Politikk og historie

Geografi

Forskjellige emner

Godt og blandet