Grunnleggende metode

Viktige begreper

Innen statistisk analyse, er tre begreper svært sentrale: enhet, variabel og verdi. Opplegget forsøker å gi en lettfattelig og eksemplifisert beskrivelse av disse begrepene. Gå til opplegget >>

Analyse med Skolenesstar

Dette arbeidsopplegget er basert på hjelpetekstene til Skolenesstar. Det er svært tidseffektivt å begynne med dette opplegget. Skolenesstar er et system for formidling av statistisk informasjon og dokumentasjon over Internett. Brukerne kan lese om dataene, de kan analysere dataene og de kan laste ned data og dokumentasjon til egen maskin. Gå til opplegget >>

Tabellanalyse

Formålet med dette arbeidsopplegget, er å vise hvordan man kan benytte tabeller til å kaste lys over konkrete problemstillinger. I tillegg blir det vist hvordan man kan regne ut og sammenligne prosenter i en tabellmatrise. Gå til opplegget >>

Utforskeren

I læreplanen står det at hovedområdet "Utforkeren" skal stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfaglig kunnskap ved å bruke kilder og kildekritikk. Dette arbeidsopplegget, viser et konkret eksempel på hvordan kildene på Samfunnsveven kan benyttes. Eksempelet tar utgangspunkt i kompetansemålet "drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår og hvilke tiltak som kan motvirke dette." Gå til opplegget >>