Holdninger til minoriteter

En minoritet i et samfunn deler en eller flere egenskaper eller kjennetegn som flertallet ikke har. Det fins således mange forskjellige typer minoriteter. I Norge kan man for eksempel si at; nynorskbrukere er en språklig minoritet, muslimer er en religiøs minoritet, homofile er en seksuell minoritet, russere er en nasjonal minoritet.

Selv om menneskerettighetene slår fast at alle har visse grunnleggende rettigheter, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet, viser det seg at majoriteten i et samfunn ofte uttrykker kritiske holdninger til andre grupper. Negative holdninger og diskriminering av minoritetsgrupper er en utfordring for samfunn som tar sikte på å følge menneskerettighetserklæringen.

Negative holdninger kan dannes på forskjellig vis: Noen har for eksempel møtt en teit person fra en gruppe, og dermed er alle i denne gruppen teite. Andre kan uttrykke negative holdninger på bakgrunn av kulturelt overførte negative forestillinger, for eksempel at jøder er griske og lure. Hos noen er grunnleggende verdikonflikter årsaken til de negative holdningene, slik man for eksempel kan se det når kristne og muslimer barker sammen.