Jødeparagrafen

Dikteren Henrik Wergeland (1808-1845) jobbet iherdig med å øke folks kunnskap om og kjennskap til Grunnloven. Han var begeistret over de muligheter og rettigheter den demokratiske konstitusjonen gav. Imidlertid viste han en begrenset entusiasme for visse formuleringer. Blant annet var han svært kritisk til to setninger i § 2:

"Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."

Gjennom en årrekke arbeidet han med å påvirke både folks og politikeres oppfatninger. Wergeland skrev blant annet artikler, pamfletter, diktsamlinger og forslag til grunnlovsendringer i anledning saken. Selv om han kan betraktes som en svært produktiv, kreativ og kunnskapsrik lobbyist, greide ikke Wergeland å få samlet tilstrekkelig støtte for sitt syn mens han ennå levde. Først i 1851, seks år etter hans død, ble § 2 endret. Jødene fikk således tilgang