Kurs i bruk av data fra skolevalgene

NSD tilbyr et endagskurs i pedagogisk bruk av ressursene på Samfunnsveven. Målgruppen er i hovedsak lærere på videregående skoler.

Kurset sikter mot å stimulere til kildebasert undervisning. Fokuset vil spesielt være rettet mot informasjon samlet inn i forbindelse med skolevalgene.

Følgende læringsmål er satt for deltakerne på kurset:

Kurs på din skole

NSD kan også stille med kursholder på din skole. Betingelsen er at skolen kan garantere 10-15 deltagere, gjerne lærere fra flere skoler. Ta kontakt med Samfunnsveven om du ønsker å arrangere et slikt kurs (se kontaktinformasjon nederst på siden). Også disse kursene er gratis.