Læring

Den pedagogiske ideen bak arbeidsoppleggene på Samfunnsveven, er å gi elevene kunnskap og forståelse gjennom selvstendig arbeid med kilder og data som beskriver det samfunnet de lever i. Arbeidsoppleggene har et todelt siktemål. For det første å gi økt innsikt i de problemstillingene som blir behandlet, og for det andre å gjøre det lettere å utforske og gjøre seg nytte av de tilgjengelige dataressursene.

Fra skoleåret 2013-2014 fikk samfunnsfaget et nytt hovedområde: Utforskeren. Hovudområdet handler om hvordan en bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nyskjerrighet, undring og skapende aktiviteter. På Utdanningsdirektoratets nettsider gis følgende presentasjon:

"Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider med mål frå andre hovudområde. Hovudområdet handlar om korleis ein byggjer opp samfunnsfagleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og skapande aktivitetar. Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfagleg kunnskap ved å bruke kjelder og kjeldekritikk er sentralt. Utforskaren omfattar òg formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfagleg kunnskap og kompetanse.

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 

 


Arbeidsoppleggene på Samfunnsveven er spesialtilpasset dette hovedområdet.

Arbeidsopplegg: Metode

Her finner du arbeidsopplegg som sikter mot å gi økt forståelse for samfunnsvitenskapelig, og da særlig statistisk, metode. Det kan være lurt å gjøre seg kjent med disse arbeidsoppleggene først, fordi du da vil stå bedre rustet i arbeidet med å utforske kildene. Gå til metode >>

Arbeidsopplegg: Politikk

Her finner du arbeidsopplegg som først og fremst tar for seg ulike aspekter ved det norske politiske systemet, og folks holdninger til dette. I tillegg vil noen arbeidsopplegg se ut over landets grenser. Gå til politikk >>

Arbeidsopplegg: Sosiologi

Sosialisering og kjønnsroller er viktige stikkord for sosiologidelen. Arbeidsoppleggene handler blant annet om hvem og hva som påvirker dagens ungdom. Gå til sosiologi >>

Arbeidsopplegg: Likestilling

11. juni 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Inspirert av dette jubileet, har vi laget et temaopplegg som belyser ulike sider av begrepet likestilling. Gå til likestilling >>

Quiz

Små spørreleker om forskjellige emner. Gå til quiz >>

For lærere

En kort tekst om hvordan vi har tenkt oss at man kan benytte Samfunnsveven til å fremme en vitenskapelig arbeidsmåte, samt kurssider for pedagogisk bruk av ressursene på nettstedet. Gå til lærersidene >>