Kontaktinformasjon

Spørsmål og kommentarer til innholdet på Samfunnsveven kan sendes på e-post, eller ved å ringe sentralbordet til NSD, oppgitt under:

Under skolevalget...

Vi besvarer fortløpende henvendelser sendt til skolevalgets e-postadresse. Dersom du heller ønsker å ringe, begynner du med det første telefonnummeret under: