Skolevalgundersøkelsen

Vi gjør oppmerksom på at det for Skolevalgsundersøkelsen finnes tre typer filer for hvert valgår:

Elevundersøkelser - landsfiler: Disse filene er bearbeidet med sikte på å øke representativiteten. Man skal bruke disse filene dersom man ønsker å si noe om gruppen "elever i videregående skole". Ved valgene i 2011 og 2015 ble det i 20 kommuner gjennomførst et forsøk med nedsatt stremmerettsalder til 16 år. Besvarelsene for de elevene som deltok i dette forsøket finner man i to egne filer.

Elevundersøkelser - fylkesfiler: Disse filene inneholder alle data fra ett fylke. Skolen finner igjen sine egne data i disse filene. Man skal bruke disse filene dersom man ønsker å studere sin egen skole, eller om man ønsker å sammenligne resultatene med naboskolen.

Nasjonale meningsmålinger: Noen av spørsmålene fra skolevalgundersøkelsen blir stilt til et representativt utvalg av det norske folk. Man kan således undersøke om elever uttrykker de samme holdningene som folket forøvrig.

 

I tillegg vil du her finne valgresultatene for hvert skolevalg tilbake til 1989.

Datasett i skolenesstar

Vi anbefaler på det sterkeste at nye brukere går gjennom arbeidsopplegget om Skolenesstar.

Klikk på ikonet (lupen) i tabellene for å gå til datasettet.

Skolevalgundersøkelsene

  89 91 93 94 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17
Elevundersøkelsen - landsfiler lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Nasjonal meningsmåling lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Stemmerett for 16 åringer                         lupe   lupe  

2017 - : Regionsfiler med enkeltskoler (alle elever)

1989 - 2015: Fylkesfiler med enkeltskoler (alle elever)

  89 91 93 94 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
Akershus lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Aust-Agder lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Buskerud lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Finnmark lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Hedmark lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Hordaland lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Møre og Romsdal lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Nord-Trøndelag lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Nordland lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Oppland lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Oslo lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Rogaland lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Sogn og Fjordane lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Sør-Trøndelag lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Telemark lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Troms lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Vest-Agder lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Vestfold lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe
Østfold lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe

Skolevalgresultater

  89 91 93 94 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
Valgresultat lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe lupe

 

Andre datasett

Valg

Flernasjonale undersøkelser

Norske undersøkelser

Data om norske kommuner