Storting

Følg lenken under for å gå til Politikerarkivet 1814-d.d. Arkivet inneholder primært autoritative personspesifikke variabler, men også enkelte andre sammenlignbare variabler.

Stortingets sammensetning >>