Resultater og statistikk fra skolevalgene

 

Resultat skolevalget 2015

Grafikk: Skolevalg - landsoversikt

 

NSD - Norsk senter for forskningsdata arrangerer skolevalgene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Statistikk

Sammenlign