Partidokumentarkivet

I partidokumentarkivet finner du ulike typer dokumenter med informasjon om partienes politikk. Noen dokumenter er datert helt tilbake til 1884. Med sine gode søke- og filtreringsfunksjoner, utgjør arkivet et nyttig verktøy for å studere norsk politisk historie, og det kan brukes til å se på hva som har blitt satt på dagsorden, og hva partiene har vært opptatt av. Arkivet inneholder valgprogram, prinsipprogram, vedtekter, pressemeldinger, stiftelseserklæringer og taler.

Vil du ha et helhetlig inntrykk av et partis politikk, kan det være lurt å bruke litt tid på å gjøre seg kjent med partiets program. Er du derimot mest interessert i å finne ut hvordan de ulike partiene skiller seg fra hverandre med hensyn til et konkret saksområde, for eksempel rovdyrforvaltning, kan det være lurt å gjøre et søk.

Gå til Partidokumentarkivet >>