Bruk av Celius

EKSEMPEL A: Valgresultater

Velger du Stortingsvalg – hele landet fra menyene i programmet får du frem skjermbildet 1a.

Skjermbilde 1a

Her kan du velge det stortingsvalget som du vil se nærmere på. Du får automatisk opp den valgordningen som var gjeldende ved dette valget. Ønsker du å benytte en annen valgordning, trykker du på knappen for å endre valgordning. Du får da bl.a. mulighet til å forandre:

 

Skjermbilde 1b

Lar du imidlertid valgordningen være slik som Celius foreslår, og velger å få frem resultatene fra Stortingsvalget i 2005 ved å trykke på knappen OK, fremkommer skjermbildet 1c. Bildet viser antall stemmer, prosentvis oppslutning og mandatfordelingen for de ulike partiene.

Skjermbilde 1c

EKSEMPEL B: Bruk av meningsmålinger

Ved å ta utgangspunkt i de meningsmålingene som presenteres i avisene, kan du ved bruk av Celius legge inn partienes prosentpoeng og få frem hvor mange representanter partiene hadde fått på Stortinget dersom dette var et virkelig valgresultat. Velg Meningsmåling og Mandatberegning i menyene. La Stortingsvalg og 2005 være valgene for henholdsvis Type valg og Beregningsbasis, og legg inn en prosentfordeling, for eksempel fra en meningsmåling.

Når prosentfordelingen er lagt inn, trykker du på knappen Beregn. Da vil du få frem stemme- og mandatsfordelingen for de ulike partiene, og du vil se hvor mange mandater de ulike partiene har tapt eller vunnet i forhold til stortingsvalget i 2005.

Skjermbilde 2

Hjelpetekst

Celius inneholder en lang rekke tekster som forklarer og gjør rede for ulike sider ved valgordningen. Disse tekstene lar seg enkelt konkretisere ved å bruke Celius til å gjøre ulike typer beregninger. Blant annet inneholder Celius flere arbeidsopplegg som gir en stegvis behandling av ulike spørsmål.

Skjermbilde 3