Celius valgsimulering

Celius er et undervisningsprogram om valg og valgordninger. Basert på meningsmålinger, kan programmet simulere hvor mange mandater de ulike parti vil få dersom en gitt måling "slår til". Ved å variere forskjellige beregningsmetoder og bestemmelser i valgordningen, kan man se hvilken betydning disse har for fordelingen av representanter i et gitt valgdistrikt eller i hele landet som helhet. Innlagte valgresultater, blant annet fra stortingsvalgene, gjør det mulig å studere endringer i valgsystemer og generell politisk utvikling gjennom mer enn 50 år. Celius valgsimulering er utviklet av valgforsker Bernt Aardal (Bernt Aardals hjemmeside).

Celius og Zigne er utviklet for Windows. Programmene kan ikke kjøres på andre operativsystemer.

Celiussidene har tre menyvalg:

Informasjon

Mer informasjon om Celius

Bruk av Celius

En kort presentasjon av noe av innholdet i Celius, blant annet hvordan en henter fram valgresultater, og hvordan en kan beregne mandatsfordelingen på Stortinget med utgangspunkt i en aktuell meningsmåling.

Bestilling

Bestillingsskjema for Celius valgsimulering

Filer som kan lastes ned til din egen datamaskin:

ZIGNE

Zigne er et gratisprogram for signifikansberegning. Observasjoner som kan testes med Zigne, er enten prosentdifferansen mellom to kjennetegn i ett utvalg, prosentdifferansen for ett kjennetegn mellom to utvalg, eller prosentandelen for et kjennetegn i ett utvalg. I tillegg er det lagt til signifikanstesting av forskjellen mellom to gjennomsnitt.

Last ned Zigne