Skolevalg

Skolevalg

Samfunnsveven er en informasjonstjeneste for skolevalgene i Norge. Nettstedet er også en læringsressurs som ønsker å stimulere til bruk av data og kilder.

Gå til Skolevalg >>

Læring

Samfunnsveven inneholder en rekke arbeidsopplegg innenfor emnene politikk, sosiologi og metode. Oppleggene gir eksemplifiserte innføringer i det å benytte kilder og data i læringsarbeidet.

Gå til Læring >>

Data og statistikk

Samfunnsvevens viktigste datakilder er skolevalgresultatene og skolevalgundersøkelsene. Men i tillegg kan man utforske andre typer data.

Gå til Data og statistikk >>